Przegląd Hodowlany 2007 r.

               W Czarnówce komisja miała do ocenienia dziewiętnaście koni, w tym dziewięć źrebiąt (8 po ogierze Wigle vb ster i jedno po Doaitsen 420 stb sport). Przyznano pięć drugich premii, cztery trzecie, i żaden źrebak nie opuścił ringu bez premii. W dość licznej grupie źrebiąt z II premią uwagę zwracały ogierki: Zurwan ( Wigle vb ster x Hindrik RV vb) hod. M&D Kozacz wł. Małgorzata Piekut) i Zefir ( Doaitsen 420 stb sport - Iris Tryntje B. hod i wł. Zygmunt Penconek) oraz klaczka Wiza ( Wigle vb ster - Wikelina WL. hod i wł. Zygmunt Penconek).

               Ocenianym młodym klaczom (roczna i dwuletnia) przyznano trzecie premie. Dwu i pół-letnia klacz Pfruzia ( Wigle vb ster - Mpiątka, hod. Marzena Brochacka, wł. Edyta Sbikowska) tak bardzo podobała się komisji, że tylko drobna kontuzja transportowa przeszkodziła jej w zdobyciu 2 premii !!!

               Potomstwo ogiera Wigle vb ster ( Piter 312 stb x Jurjen 303 stb, wł. M&D Kozacz) zostało docenione w czasie przeglądu. Komisji holenderskiej przedstawiono bowiem czternaście koni po Wigle vb ster (w tym dziesięć tegorocznych źrebiąt). Żaden z jego potomków nie opuścił ringu bez premii, pięć źrebaków (dwie klaczki i trzy ogierki) otrzymało trzecie premie, pięć pozostałych (trzy ogierki i dwie klaczki) opuściły ring z premią drugą. Zaprezentowano także jedną roczną i jedną dwuletnią klacz po Wigle vb ster - obie otrzymały trzecie premie. W tej chwili wiadomo już, że Wigle vb ster otrzymał pozwolenie na krycie na rok 2008.

Foto by: Rodzina Nikonorow; Wojciech Głaszczka