Odchów źrebiąt

   BRAK MIEJSC DO KOŃCA WRZEŚNIA 2019  

 

                 Cena 450 zł miesięcznie (5000 zł rocznie) obejmuje:

  -utrzymanie odpowiednie do pory roku i wieku konia (ściółkę, pasze treściwe i objętościowe: w sezonie pastwisko,siano cały rok,suplementację),

  -werkowanie, szczepienia,odrobaczanie,socjalizację, całodobowy dozór.

 

          Cena nie obejmuje kosztów weterynaryjnych poza wymienionymi. Możliwość ustalenia innej stawki, w zależności od "pakietu".