Osteochondrodysplazja czyli karłowatość u koni fryzyjskich

          Jest to jedna z wrodzonych semiletalnych wad mogących wystąpić w rasie. Charakteryzuje się specyficznym wyglądem a jej wystąpienie na ogół uniemożliwia użytkowanie konia oraz wpływa negatywnie na długość jego życia

           Kończyny koni dotkniętych schorzeniem są znacznie krótsze niż u normalnych koni natomiast ich waga o polowe niższa. klatka piersiowa jest zwarta i beczkowata, a kości i chrząstki kończyn zdeformowane. Grzbiet jest długi, a więzadła pęcin zbyt luźne przez co konieczne jest często stosowanie zabiegów wspomagających (podkładki,buty, podkowy) by koń w ogóle mógł się poruszać. Kopyta są często znacznie za małe jak na rozmiar zwierzęcia.

           Widać tu pewne podobieństwa do "atawizmu szkieletowego" (występującego u koni miniaturowych) jak normalnie ukształtowane głowy i mocno skrócone kości ramienia.

           Fryzy obarczone karłowatością mają o wiele większe problemy wynikające z wady niż np miniatury (choć u nich ujawnienie się genu jest również niepożądane) ponieważ większa masa oddziałuje na ich ciała i narządy (większe ryzyko uszkodzenia kończyn, narządów wewnętrznych oraz kolek).

           Mutacja została zidentyfikowana w genomie w 2014 roku i od tej daty są dostępne testy na jej obecność.
           Opisany został także gen powodujący wodogłowie (badanie dostępne za pośrednictwem KFPS obejmuje "komplet" - karłowatość, wodogłowie i gen kasztana)

           Omawiany gen może wystąpić również u koni będących mieszańcami z fryzami, jeśli rodzice odziedziczą go po fryzyjskich przodkach.

           Sposób dziedziczenia się genu: autosomalny recesywny (cecha dziedziczona nie jest sprzężona ani związana z chromosomami płci i ujawnia się tylko w układzie homozygotycznym, co oznacza, że obydwa allele genu muszą kodować daną cechę. W praktyce oznacza to ze przy - kojarzeniu dwóch nie-nosicieli gen nie ma prawa wystąpić u potomstwa,

- przy kojarzeniu nosiciela z nie-nosicielem, potomstwo będzie normalne, lecz jego polowa odziedziczy wadliwy gen

- przy kojarzeniu dwóch nosicieli 25% potomstwa będzie miało cechy karłowatosci, 75 procent będzie normalne (lecz 50% będzie nosicielami).

           Konie zidentyfikowane jako nosiciele nie są eliminowane z hodowli. Zalecany jest taki dobór par do rozrodu by maksymalnie ograniczyć możliwość wystąpienia wady.

Na filmie karłowaty koń fryzyjski (źródło: You Tube)

https://www.youtube.com/watch?v=IG2xgN3LPkU

https://www.youtube.com/watch?v=J8tFco2g_8g