Serdecznie witamy na stronie najstarszej polskiej hodowli koni fryzyjskich

wpisanych do holenderskiej księgi stadnej:

Koninklijke Vereniging "Het Friesch Paarden-Stamboek"

 

 

OGIERY KRYJĄCE

ur. 1999 [Piter x Jurjen x Hearke x Jarich ( MARK 232 P)]

og. WIGLE vb ster

ur. 2010 [Maurits x Heinse x Nammen x Teake ( MARK 232P)]

og. HJALTE VOM HOFGUT GRUNENKAMP vb ster

Wyźrebienia 2017

kl. Euphoria No Comment

kl. Euphoria No Comment

(Hjalte vom Hofgut Grunenkamp vb ster x Felle 422 stb) ur. 07.2017

kl. Frigga z Moreny

kl. Frigga z Moreny

( Hjalte Vom Hofgut Grunenkamp vb ster x Beart 411 stb sport +pref) ur. 09.05.2017 r.

kl. Eos z Moreny

kl. Eos z Moreny

(Wigle vb ster x Onne 376 stb sport) ur. 27.04.2017

og. Deivas z Moreny

og. Deivas z Moreny

(Wigle vb ster x Sape 381 stb sport) ur. 18.04.2017

og. Erilo MG [z Moreny]

og. Erilo MG  [z Moreny]

( Hjalte Vom Hofgut Grunenkamp vb ster x Wigle vb ster) ur. 05.03.2017 r